Seniorernes Datastuer – Seniorernes digitale hverdag   

Datastuen Kjærsgården 9, 7100 Vejle

er en organisation af frivillige og ulønnede medarbejdere,

der tilbyder uddannelse af og hjælp til pensionister til styrkelse af deres IT-kendskab.

 

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som er valgt i henhold til datastuens vedtægter.

 

Bestyrelsen har nedsat et antal arbejdsgrupper bestående af udvalgte hjælpere,

som sørger for de forskellige praktiske ting og vejleder til at forestå undervisningen.

 

Hver arbejdsgruppe har ansvar for et bestemt undervisningsområde eller et andet fagligt område.

Der afholdes en årlig generalforsamling iht. vedtægterne.

 

Alle datastuens aktiviteter foregår i lokalerne Kjærsgården 9 kld. 7100 Vejle.

 

CVR: 29871027

Datastuen Ældre Hjælper Ældre

Kjærsgården 9. kl.

7100 Vejle